Κανένα υλικό σφραγίσματος δεν κρατάει για πάντα.

Τα σύγχρονα λευκά υλικά έχουν κατά πολύ βελτιωμένες ιδιότητες σε σχέση με το παρελθόν.

Επίσης προσδίδουν άριστη αισθητική γιαυτό και προτιμούνται περισσότερο.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλέφωνο: 2105713090

Κινητό: 6979130682

©2018 Οδοντίατρος Σαραντέλη-Ζέρβα Φωτεινή. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.